JHF Mars 8r


JHF Mars 8R ใช้หัวพิมพ์ เคียวเซร่า ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูแลรักษาง่าย

มีความเร็วในการพิมพ์สูง ใช้หมึกไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สีสันที่สดใส

มีความละเอียดสูงถึง 1800 DPI สีมีอายุงานถึง 5ปี (หมึก UV ผลิตใน USA) 

วัสดุพิมพ์                                                                           • หน้ากว้างงานสูงสุด 5 เมตร ความยาวไม่จำกัด

  • ไวนิล
  • ผ้าใบ
  • สติ๊กเกอร์
  • ผ้าแคนวาส
  • กระดาษ
  • ม้วนฟิล์ม
  • วัสดุสะท้อนแสง
  • วัสดุทำตู้ไฟ
  • วัสดุแบบม้วนทุกชนิด
Visitors: 21,953