LEOPARD AF5800


LEOPARD AF5800 ใช้หัวพิมพ์ เคียวเซร่า ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูแลรักษาง่าย

มีความเร็วในการพิมพ์สูง ใช้หมึกไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สีสันที่สดใส

มีความละเอียดสูงถึง 1800 DPI สีมีอายุงานถึง 5ปี (หมึก UV ผลิตใน USA) 

   วัสดุพิมพ์                                                                   • หน้ากว้างงานสูงสุด 3x2 เมตร ความยาวไม่จำกัด

  • อะคริลิค
  • โลหะ
  • กระจก
  • พลาสวูด
  • คอมโพสิต
  • แผ่นยาง
  • ลูกฟูก


เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 21,933