JHF T3000

 

JHF T3700 ใช้หัวพิมพ์ KM1024i ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นมีความละเอียดและ

ความเร็วในการพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ของ JHF ได้รวมจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลายรุ่นเข้าด้วยกัน จึงได้เป็นเครื่องพิมพ

ดิจิตอล สิ่งทอระดับไฮเอนด์ที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับสูงสำหรับองค์กรการพิมพ์ช่วยให้เปิดยุคของการพิมพ์ระบบดิจิตอลได้อย่าง

เต็มที่

 • หน้ากว้างงานสูงสุด 3.2 เมตร ความยาวไม่จำกัด  

 

วัสดุที่พิมพ์
• ผ้าไหม
• ผ้าลินิน
• ไนลอน
• ผ้าฝ้ายVisitors: 21,933