JHF T1800C


JHF T1800C ใช้หัวพิมพ์ เคียวเซร่า ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นมีความละเอียดและ

ความเร็วในการพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ของ JHF ได้รวมจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลายรุ่นเข้าด้วยกัน จึงได้เป็น

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล สิ่งทอระดับไฮเอนด์ที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับสูงสำหรับองค์กรการพิมพ์

ช่วยให้เปิดยุคของการพิมพ์ระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มที่

• หน้ากว้างงานสูงสุด 1.8 เมตร ความยาวไม่จำกัด

 

วัสดุที่พิมพ์
• กระดาษทรานเฟอร์
• ฟิล์มทรานเฟอร์

 

Visitors: 21,908