JHF T3700


JHF T3700 ใช้หัวพิมพ์ เคียวเซร่า ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นมีความละเอียดและ

ความเร็วในการพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ของ JHF ได้รวมจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลายรุ่นเข้าด้วยกัน จึงได้เป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตอล

• หน้ากว้างงานสูงสุด 3.25 เมตร ความยาวไม่จำกัด

 

วัสดุที่พิมพ์
• ผ้าไหม
• ผ้าลินิน
• ไนลอน
• ผ้าฝ้าย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 21,698