LEOPARD A3000


LEOPARD A3000 ใช้หัวพิมพ์ Konica 1024i ซึ่งเป็นหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูแลรักษาง่าย

มีความเร็วในการพิมพ์สูง ใช้หมึกไร้กลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สีสันที่สดใส

มีความละเอียดสูงถึง 1440 dpi สีมีอายุงานถึง 5ปี (หมึก UV ผลิตใน USA) 

วัสดุพิมพ์                     • รองรับวัสดุถึง 12 เซนติเมตร       • หน้ากว้างงานสูงสุด 1.2x2.4 เมตร ความยาวไม่จำกัด

  • อะคริลิค
  • โลหะ
  • กระจก
  • พลาสวูด
  • คอมโพสิต
  • แผ่นยาง
  • ลูกฟูก


เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 21,933